TOURPLAN 2023

Croatia & Greece

(for details click on map an then the route)
202301. Portoroz to
Portoroz
06.05.2023 -
13.05.2023
7 days790€ p/p4 placesBOOK
202302. Portoroz to
Portoroz
13.05.2023 -
20.05.2023
7 days790€ p/p4 placesBOOK
202303. Portoroz to
Zadar/Sukosan
20.05.2023 -
27.05.2023
7 days820€ p/p2 placesBOOK
202304. Zadar/Sukosan to
Split/Trogir
27.05.2023 -
03.06.2023
7 days820€ p/pfully bookedBOOK
202305. Split/Trogir to
Split/Trogir
03.06.2023 -
10.06.2023
7 days820€ p/pfully bookedBOOK
202306. Split/Trogir to
Korfu
10.06.2023 -
21.06.2023
11 days990€ p/p3 placesBOOK
202307. Korfu to
Kefalonia
21.06.2023 -
01.07.2023
10 days950€ p/p4 placesBOOK
202308. Kefalonia to
Zakynthos
01.07.2023 -
13.07.2013
12 days1030€ p/p4 placesBOOK
202309. Zakynthos to
Kalamata
13.07.2023 -
22.07.2023
9 days890€ p/p1 placesBOOK
202310. Kalamata to
Zakynthos
22.07.2023 -
03.08.2023
12 days1030€ p/p4 placesBOOK
202311. Zakynthos to
Kefalonia
03.08.2023 -
12.08.2023
9 days890€ p/p4 placesBOOK
202312. Kefalonia to
Preveza
12.08.2023 -
22.08.2023
10 days950€ p/p3 placesBOOK
202313. Preveza to
Korfu
22.08.2023 -
02.09.2023
11 days990€ p/p4 placesBOOK
202314. Korfu to
Dubrovnik
02.09.2023 -
13.09.2023
11 days990€ p/p4 placesBOOK
202315. Dubrovnik to
Split/Trogir
13.09.2023 -
23.09.2023
10 days950€ p/preservationBOOK
202316. Split/Trogir to
Split/Trogir
23.09.2023 -
30.09.2023
7 days820€ p/pfully bookedBOOK
202317. Split/Trogir to
Zadar/Sukosan
30.09.2023 -
07.10.2023
7 days820€ p/p4 placesBOOK
202318. Zadar/Sukosan to
Portoroz
07.10.2023 -
14.10.2023
7 days820€ p/p4 placesBOOK
202319. Portoroz to
Portoroz
14.10.2023 -
21.10.2023
7 days950€ p/p4 placesBOOK