TOURPLAN 2024

Croatia & Greece

(for details click on map an then the route)
202401. Portoroz to
Portoroz
27.04.2024 -
04.05.2024
7 days880€ p/preservationBOOK
202402. Portoroz to
Portoroz
04.05.2024 -
11.05.2024
7 days1390€ p/p2 placesBOOK
202403. Portoroz to
Zadar/Sukosan
11.05.2024 -
18.05.2024
7 days880€ p/p4 placesBOOK
202404. Zadar/Sukosan to
Zadar/Sukosan
18.05.2024 -
25.05.2024
7 days880€ p/preservation BOOK
202405. Zadar/Sukosan to
Split/Trogir
25.05.2024 -
01.06.2024
7 days880€ p/pbookedBOOK
202406. Split/Trogir to
Korfu
01.06.2024 -
13.06.2024
12 days1060€ p/p1 placeBOOK
202407. Korfu to
Kefalonia
13.06.2024 -
22.06.2024
9 days950€ p/pbookedBOOK
202408. Kefalonia to
Athen
22.06.2024 -
03.07.2024
11 days1030€ p/pbookedBOOK
202409. Athen to
Mykonos
03.07.2024 -
13.07.2024
10 days990€ p/pbookedBOOK
202410. Mykonos to
Milos
13.07.2024 -
21.07.2024
8 days920€ p/pbookedBOOK
202411. Milos to
Kalamata
21.07.2024 -
01.08.2024
11 days1030€ p/p2 placesBOOK
202412. Kalamata to
Zakynthos
01.08.2024 -
10.08.2024
9 days950€ p/p2 placesBOOK
202413. Zakynthos to
Lefkas
10.08.2024 -
20.08.2024
10 days990€ p/preservationBOOK
202414. Lefkas to
Preveza
20.08.2024 -
31.08.2024
11 days1030€ p/p2 placesBOOK
202415. Preveza to
Korfu
31.08.2024 -
09.09.2024
9 days950€ p/p4 placesBOOK
202416. Korfu to
Dubrovnik
09.09.2024 -
21.09.2024
12 days1060€ p/p4 placesBOOK
202417. Dubrovnik to
Trogir/Split
21.09.2024 -
28.09.2024
7 days880€ p/p2 placesBOOK
202418. Trogir/Split to
Zadar/Sukosan
28.09.2024 -
05.10.2024
7 days880€ p/pbookedBOOK
202419. Zadar/Sukosan to
Zadar/Sukosan
05.10.2024 -
12.10.2024
7 days880€ p/pbookedBOOK
202420. Zadar/Sukosan to
Portoroz
12.10.2024 -
19.10.2024
7 days880€ p/p4 placesBOOK
202421. Protoroz to
Portoroz
19.10.2024 -
26.10.2024
7 days880€ p/p4 placesBOOK